dialog

Maciej: i przez to trochę klęknęliśmy finansowo.
Adam: czasami trzeba klęknąć by zostać pobłogosławionym..
Robert: (dowcipkując) ja ostatnio klęknąłem i nic się nie stało.
Adam: po pierwsze – Ty klęknąłeś w innym celu. po druwie – stało się, miałeś rozwichrzony włos.